CO2-rapportageverplichting

Vanaf 1 juli 2024 geldt landelijk een verplichte CO2-rapportage voor bedrijven*.
Hieronder vertellen wij er in het kort iets meer over, maar we praten je graag bij zodat jouw bedrijf er helemaal klaar voor is!
Uiteraard kunnen wij je ook helpen met de allerbeste tools om het makkelijker te maken.

 

Neem contact op en wij praten je graag bij over alle regelgeving

Wat houdt de CO2-rapportageverplichting in?

De rapportageverplichting voor werkgerelateerde personenmobiliteit, ook wel bekend als de CO2-rapportageplicht, dwingt organisaties met meer dan 100 werknemers jaarlijks tot het rapporteren van het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer van al hun medewerkers. Hierbij dien je het totaal aantal afgelegde kilometers per vervoers- en brandstoftype te rapporteren, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen woon-werkverkeer en zakelijke ritten. De Rijksoverheid berekent op basis van deze gegevens de totale CO2-uitstoot. Het is van groot belang om de juiste gegevens te registreren en de administratie op orde te hebben om een volledige rapportage te kunnen presenteren.

 

Wanneer begint de CO2-rapportageverplichting?
De wetgeving treedt in werking vanaf 1 juli 2024. Vanaf dat moment geldt de wettelijke verplichting voor jaarlijkse rapportage voor elke organisatie met meer dan 100 werknemers. Organisaties hebben de mogelijkheid om vrijwillig te starten met rapporteren vanaf 1 januari 2024. Het wordt aanbevolen om gebruik te maken van dit vrijwillige halfjaar om de organisatie en medewerkers voor te bereiden op de wettelijke verplichting die later van kracht wordt.

 

Voor wie is de CO2-rapportageplicht van toepassing?
De CO2-rapportage is verplicht voor elke werkgever die op 1 januari van het rapportagejaar 100 of meer werknemers heeft. Het maakt niet uit of het aantal werknemers gedurende het jaar verandert. Een werknemer wordt gedefinieerd als iemand die op 1 januari in dienst is met een contract van 20 uur of meer. Een entiteit wordt als werkgever beschouwd als deze als onderneming of rechtspersoon is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Er zijn enkele uitzonderingen en bijzonderheden.

 

Waarom is er een CO2-rapportageplicht?
Bijna een vijfde van de totale Nederlandse CO2-uitstoot wordt toegeschreven aan de mobiliteitssector. Binnen deze sector is 45% van de CO2-uitstoot afkomstig van werkgerelateerde personenmobiliteit, waaronder woon-werkverkeer (86%) en zakelijk verkeer (14%).

In het Klimaatakkoord van 2019 zijn belangrijke afspraken gemaakt door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Een van deze afspraken is gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot van werkgerelateerde personenmobiliteit met minimaal 1,5 megaton tegen 2030.

De invoering van de rapportageverplichting voor werkgerelateerde personenmobiliteit heeft als eerste doel de totale CO2-uitstoot in kaart te brengen en te controleren of deze onder een gezamenlijk plafond blijft. Als bij een evaluatie in 2026 blijkt dat de CO2-uitstoot dit plafond heeft overschreden, kan er mogelijk een verplichte individuele norm worden ingesteld, waarbij een maximum CO2-uitstoot per reizigerskilometer per organisatie wordt vastgesteld.

 

Wij praten je graag bij over alle wijzigingen.

Neem contact op en wij leggen je graag uit wat de wijzigingen voor jouw bedrijf betekenen.

 

Neem contact op


Vul het formulier in en wij praten je graag bij over de regelgeving.