Regering maakt belastingplannen voor autobelastingen bekend

Op 19 september heeft de regering haar plannen onthuld met betrekking tot de autobelastingen. Het is belangrijk op te merken dat deze plannen nog definitief moeten worden goedgekeurd door zowel de Tweede als de Eerste Kamer, dus hun definitieve goedkeuring is nog niet gegarandeerd. 

 

1. Verhoging van de reiskostenvergoeding

Vorig jaar werden we tijdens Prinsjesdag al verrast met een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding (de gerichte vrijstelling) van 19 naar 21 cent. Vanaf 1 januari aanstaande zal deze vergoeding verder stijgen naar 22 cent. Volgens de huidige plannen zal deze vergoeding in januari nog meer toenemen, namelijk tot 23 cent per zakelijke kilometer. Deze verhoging zal ook van invloed zijn op andere reiskostenvergoedingen, zoals die voor ziekenbezoek, vrijwilligerswerk en de aftrekpost die ondernemers kunnen claimen bij het gebruik van een privévervoermiddel voor zakelijke doeleinden.

 

2. Vereenvoudiging van de regeling rondom OV-kaarten

Wanneer je niet met de auto reist maar met het openbaar vervoer, kan jouw werkgever je vanaf 1 januari belastingvrij een OV-kaart verstrekken, vergoeden of ter beschikking stellen, op voorwaarde dat je deze kaart af en toe voor zakelijke ritten gebruikt. Deze wijziging zal gepaard gaan met een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling, waardoor de belastingregels rondom OV-kaarten aanzienlijk worden vereenvoudigd.

 

3. Beperking van de oldtimervrijstelling

Als je in een oldtimer rijdt, kun je momenteel vrijstelling van motorrijtuigenbelasting krijgen wanneer de oldtimer 40 jaar of ouder is. Deze leeftijdsgrens was vroeger lager, dus voor sommige auto's geldt een overgangsregeling. Per 1 januari 2028 zullen de auto's in de overgangsregeling de leeftijd van 40 jaar bereiken. De regering streeft ernaar de oldtimervrijstelling vanaf die datum te beperken. In de praktijk betekent dit dat de vrijstelling alleen nog geldt voor auto's die voor 1 januari 1988 voor het eerst zijn toegelaten.

 

4. Verhoging van de BPM-voet vanaf 2025

Wanneer particulieren een elektrische of andere nulemissieauto kopen, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Om deze subsidieregeling te blijven financieren, zal het basisbedrag van de Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen (BPM), ook wel bekend als de BPM-voet, vanaf 1 januari 2025 met 200 euro worden verhoogd.

 

5. Afschaffing van de BPM-vrijstelling voor geldtransport

Zoals eerder aangekondigd, wordt de BPM-vrijstelling voor gewone bestelauto's op 1 januari 2025 afgeschaft. Vanaf 1 januari 2026 geldt deze afschaffing ook voor geldtransportauto's. Dit heeft tot doel geldtransportbedrijven aan te moedigen over te stappen op elektrisch vervoer.

  

6. Versoepeling van de regelgeving voor buitenlandse auto's

Als inwoner van Nederland kun je in de toekomst een kortere naheffingstermijn verwachten als je in Nederland wordt betrapt achter het stuur van een buitenlandse auto zonder de vereiste vrijstelling. De naheffingstermijn wordt verkort van vijf jaar naar één jaar om misverstanden te voorkomen.

  

7. Motorrijtuigenbelasting 

Als je een motorrijtuig aanpast en daardoor in een andere belastingregeling valt, kan het voorkomen dat je verantwoordelijk wordt voor aanpassingen die de vorige eigenaar heeft gedaan. De voorgestelde wetswijziging zal deze verantwoordelijkheid niet meer afhankelijk maken van wie de aanpassingen heeft uitgevoerd.

 

8. Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s?

Naast de milieu-investeringsaftrek, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM. Ook is in elk geval tot en met 2024 een nihiltarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing. Voor het privégebruik geldt bij een kentekenregistratie in 2024 bovendien een lage bijtelling van slechts 16% van de catalogusprijs voor zover die niet meer bedraagt dan € 30.000. Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van de gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl).