Fiscaliteiten

Bijtelling, milieu-investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er een hele klus aan. Reden om de 8 meest gestelde vragen op een rijtje te zetten. Met het antwoord uiteraard.

8 meest gestelde vragen

1. Hoe zien de bijtellingstarieven voor 2023 er uit?

De bijtelling voor privégebruik is van toepassing als u als ondernemer of werknemer een auto van de zaak ter beschikking hebt. Via de bijtelling wordt het voordeel belast dat u deze auto ook privé mag gebruiken. Dat wordt voor werknemers belast als loon en bij ondernemers bij de winst opgeteld. Hiervoor geldt in 2023 een bijtelling van 22% van de catalogusprijs van de auto als de auto een ‘datum eerste toelating’ in 2023 heeft.

De overheid wil elektrisch rijden ook in 2023 blijven stimuleren. Voor volledig elektrische auto’s is de bijtelling daarom slechts 16% tot een catalogusprijs van € 40.000. Is de catalogusprijs hoger dan € 40.000, dan geldt het 22%-bijtellingstarief.

2. Ik rijd in een auto met een verlaagde bijtellingscategorie. Hoe lang blijft die bijtelling gelden?

Als u een auto een verlaagde bijtelling heeft in verband met een lage CO2-uitstoot, blijft die korting ook na een wijziging van de tarieven gelden zolang nog geen 60 maanden verstreken zijn na de maand van de eerste toelating. Of de auto van eigenaar of berijder gewisseld is, maakt daarbij geen verschil. Zijn de eerste 60 maanden voorbij, dan wordt er jaarlijks gekeken of er nog een korting geldt. Dat is op dit moment alleen nog het geval voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer.

3. Welke regels gelden voor een rittenregistratie ter voorkoming van bijtelling?

De bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak kunt u voorkomen als u op jaarbasis niet meer dan 500 km privé rijdt. Hoe u het bewijs daarvoor levert, is niet aan regels gebonden. Het beste kan dit door middel van een sluitende rittenadministratie. In een rittenadministratie moeten per rit de volgende gegevens worden bijgehouden: datum, begin- en eindstand van de kilometerteller, plaats van vertrek, plaats van de bestemming, de aard van de rit en de gereden route als deze afwijkt van de meest gebruikelijke route.

Het is belangrijk om een sluitende rittenadministratie te kunnen overleggen. Een rittenadministratie die niet op orde is, kan een naheffing met boete opleveren. Wilt u een deugdelijk rittenadministratiesysteem aanschaffen? Dan is het handig om te letten op het Keurmerk voor ritregistratiesystemen. Dat zegt dat het systeem voldoet aan de eisen van de Belastingdienst en dat privacy en continuïteit goed zijn geregeld.

4. Ik wil mijn auto van de zaak ook privé gaan gebruiken. Hoe gaat dat dan met de bijtelling?

De bijtelling wordt berekend op jaarbasis. Als u het hele jaar van dezelfde werkgever een auto van de zaak ter beschikking hebt, kunt u alleen met ingang van een nieuw jaar overstappen van een rittenregistratie naar bijtelling of andersom.

Krijgt u bijvoorbeeld per 1 november een elektrische auto met slechts 16% bijtelling, en rijdt u tot en met oktober zonder bijtelling en houdt u daarvoor een rittenregistratie bij? Stap dan per 1 januari van het nieuwe jaar over op privégebruik met bijtelling. Daarmee voorkomt u in dit voorbeeld een naheffing over de periode januari tot en met oktober.

Maar als u bijvoorbeeld tot en met oktober geen auto van de zaak ter beschikking had en vanaf november wél, dan kunt u voor die auto wél per 1 november besluiten hem ook privé te gaan gebruiken.

5. Kan ik een deelauto ook privé gebruiken?

Ondernemers hebben steeds meer behoefte aan flexibiliteit in het autogebruik. De belangstelling voor deelauto’s neemt daardoor toe. Door die toegenomen inzet van deelauto’s heeft de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen met de Belastingdienst een regeling getroffen voor het privégebruik van deelauto’s. Met deze afspraken is het toegestaan om een auto voor één of meerdere dagdelen van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling. Voorwaarde is dat er een zakelijke huurprijs wordt betaald. De regeling (als “Brancheregeling Privégebruik Deelauto” te downloaden op de website van de belastingdienst) kent daar specifieke spelregels voor. Er is dan geen bijtelling van toepassing.

6. Hoe is het mobiliteitsbudget fiscaal geregeld?

Het mobiliteitsbudget is een financiële vergoeding die u als werkgever ter beschikking stelt aan uw werknemer. Het idee achter een mobiliteitsbudget is dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij of zij reist en dat hij of zij zelf het budget beheert. Een deel van het budget kan de vorm krijgen van een onbelaste kilometervergoeding voor zakelijke kilometers en het woonwerkverkeer. Ook voor zakelijke OV-reizen geldt een vrijstelling. Een ander deel valt mogelijk in de zogenaamde vrije ruimte van de werkkostenregeling.

7. Heb ik bij private lease te maken met bijtelling? 

Vanuit een mobiliteitsbudget kiezen werknemers steeds vaker voor private lease. Hierbij wordt een auto voor een vaste periode geleased tegen een vast bedrag per maand. Het betreft een vorm van operationele lease, maar het contract wordt dan niet met een bedrijf maar met een privépersoon gesloten. Bij zo’n privélease is de fiscale bijtelling voor privégebruik niet van toepassing. Voorwaarde is wel dat het mobiliteitsbudget dan zo wordt uitgekeerd dat het naast eventuele vrijstellingen (bijvoorbeeld voor de kilometervergoedingen van 19 eurocent per kilometer) als belast loon wordt aangemerkt.

Heeft u geen auto van de zaak maar wilt u wel gebruik maken van de gunstige 16% bijtelling op een elektrische auto? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om via een zgn. ‘cafetariaregeling’ bruto loon in te ruilen voor het door de werkgever laten betalen van het private leasecontract van uw elektrische auto. Als de werkgever alle kosten van een auto betaalt, wordt dat als “loon in natura” gezien. Bij een auto wordt dat belast via de bijtelling. Vanzelfsprekend moet de werkgever wel met zo’n uitruil instemmen. De ruil heeft ook gevolgen voor eventuele inkomensafhankelijke regelingen. Voorafgaande afstemming met de belastingdienst is aan te raden.

8. Welke fiscale vrijstellingen gelden er voor elektrische auto’s?

Naast de milieu-investeringsaftrek, geldt er fiscaal een vrijstelling van BPM. Ook is in elk geval tot en met 2024 een nihiltarief voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing. Voor het privégebruik geldt bij een kentekenregistratie in 2023 bovendien een lage bijtelling van slechts 16% van de catalogusprijs voor zover die niet meer bedraagt dan € 40.000. Eventueel kunnen er ook lokale subsidies zijn voor aanschaf van elektrische auto’s of laadpalen. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente of van de Rijksoverheid (www.antwoordvoorbedrijven.nl).