Toekomst en trends


Steeds meer bedrijven zetten in op de invoering van een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017.

15 procent van alle bedrijven overweegt de invoering van een mobiliteitsbudget. Van deze bedrijven heeft 68 procent een concrete intentie om de komende drie jaar tot invoering over te gaan. In 2016 lagen deze percentages veel lager: 5 procent overwoog invoering. 38 procent had een concrete intentie voor invoering in de volgende drie jaar. Medewerkerstevredenheid, representativiteit en milieubewustzijn zijn de belangrijkste factoren bij het inrichten van het mobiliteitsbeleid.

Auto van de zaak
In lijn met de opkomst van dat mobiliteitsbudget: 37 procent van de bedrijven denkt dat er in de nabije toekomst aan minder medewerkers een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld. Dit varieert van 22 procent bij de kleinste wagenparken met 2 tot 5 auto's tot 66 procent bij de grootste wagenparken met meer dan 200 auto's.

Zakelijke autorijders minder loyaal aan merk
Verder zijn zakelijke rijders minder loyaal geworden aan een bepaald merk. Was vorig jaar nog 43 procent loyaal aan hun merk, nu is dat 38 procent. Ook de bijtellingsklasse wordt, naar verhouding, minder belangrijk als keuzefactor. “De zakelijke rijder kiest wat hem past en niet alleen meer wat goed is voor de portemonnee”, stellen de onderzoekers. Dat heeft zonder twijfel te maken met de vereenvoudiging van het systeem van bijtellingsschalen van 4% voor elektrische auto’s en 22% voor alle andere auto’s.

Over het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017
Aan het onderzoek werkten bijna 3.700 zakelijke rijders en 700 bedrijven mee. Het jaarlijkse onderzoek is uitgevoerd door VMS | Insight in opdracht van het vakblad Automobiel Management, RDC en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.